NOA Sector Grootbedrijven (SGB)

De Sector Grootbedrijven van NOA is een aparte afdeling voor de grotere bedrijven binnen de afbouwbranche. We zijn een club van directieleden en kader functionarissen die kennis en ervaring uitwisselen over specifieke zaken waar juist grotere ondernemingen mee te maken krijgen.

Wie zijn we

De Sector Grootbedrijven, kortweg SGB, is een aparte afdeling van NOA waarvan de directies of kader functionarissen van de grotere lidbedrijven (vanaf een jaaromzet van 5 miljoen euro) vier keer per jaar samenkomen. Een kleine, hechte club van zo’n 20 bedrijven, die graag kennis willen delen en van elkaar willen leren. Ons doel is om leden nieuwe inzichten en ideeën te bezorgen, te inspireren en de synergie te bevorderen.

Wat doen we

Van SGB-deelnemers wordt verwacht dat ze - in alle redelijkheid - ervaringen uitwisselen en hun mening geven. De bedoeling is immers dat de deelnemers van elkaar kunnen leren. Daarvoor komen de leden vier keer per jaar bij elkaar tijdens ‘inspiratiesessies’. Geen bijeenkomst was in de afgelopen jaren hetzelfde. We koppelen een inspiratiesessie vaak aan een bedrijfsbezoek, zodat ons een kijkje in de keuken van collega’s, toeleveranciers of juist van geheel andere bedrijfstakken wordt gegund. De bijeenkomsten zijn altijd interactief, met ruimte voor vragen en opmerkingen. En er is aandacht voor de inwendige mens. Ook maken we gezamenlijk jaarlijks een studiereis, maar daarover later meer. 

Reis SGB 01 Reis SGB 06 IMG 1954 Reis SGB 07 Reis SGB 05 IMG 1945 Reis SGB 03 Reis SGB 02 IMG 1947

De voordelen

De activiteiten van de SGB zorgen ervoor dat de grotere afbouwbedrijven in Nederland:

- elkaar beter leren kennen;
- waardevolle contacten opdoen;
- op de hoogte worden gesteld van interessante
  ontwikkelingen in hun vakgebied;
- ideeën opdoen over heikele punten binnen
  hun individuele bedrijfsvoering;
- van elkaars ervaringen leren.

Jaarlijkse ledenreis

SGB is meer dan elkaar vier keer per jaar op een bijzondere plek ontmoeten en inspireren. Eén keer per jaar gaan de leden van de SGB drie dagen samen op studiereis naar het buitenland. Tijdens die drie dagen is er veel tijd en aandacht voor de plaatselijke cultuur, maar we zorgen er ook altijd voor dat er vakinhoudelijke onderwerpen aan de orde komen. En dat we iets kunnen opsteken van onze buitenlandse vakbroeders. De sfeer tijdens die reizen is altijd informeel en gemoedelijk. De ervaring heeft geleerd dat er veel kennis en ideeën worden uitgewisseld en dat zakelijke relaties worden uitgediept en versterkt. Tot op de dag van vandaag gaan eigenlijk altijd alle leden mee op de buitenlandse studiereis, die we idealiter van woensdagavond tot en met zaterdagmiddag laten duren. In de afgelopen jaren bezochten we onder andere Parijs, Berlijn, Milaan, Stockholm, Praag, Barcelona, Sevilla en Edinburgh. 

Toelatingseisen

- U moet NOA-lid zijn
- U haalt een jaaromzet van meer dan 5 miljoen euro
- U bent bereid ervaringen uit te wisselen en uw
  mening te geven
- Uw bedrijf staat goed aangeschreven in de branche
- Lidmaatschap geldt voor directie en kaderleden

Ook lid worden?

Meer weten of lid worden? Neem dan contact op met Ester Litjes van het NOA-secretariaat. De contributie bedraagt €2300,- per jaar (inclusief 4 bijeenkomsten per jaar met diner en een geheel verzorgde driedaagse studiereis naar een buitenlandse bestemming).

Download brochure

"Voor alle bijeenkomsten geldt dat we voor iedereen herkenbare problematiek aan de orde laten komen, dat het leerzaam is, dat ze het wij-gevoel versterken, dat er vak- en branchegenoten aanwezig zijn en dat we een juiste balans vinden tussen nuttig en gezellig." 

Harry Boeve, voorzitter SGB

Bestuur & secretariaat

Het secretariaat van NOA Sector Grootbedrijven is gevestigd bij NOA, De Smalle Zijde 20A te Veenendaal.

Neem contact op met één van onze bestuursleden of het secretariaat?